Betonové ploty

Betonové ploty svým provedením věrně napodobují klasické ploty z přírodního kamene, cihlového zdiva a dalších materiálů. Betonové ploty vynikají především snadnou montáží jednotlivých prefabrikovaných betonových dílců. Tento jednoduchý systém tak výrazně zkracuje dobu výstavby plotu a zároveň zachovává vysokou kvalitu.

Panelové betonové ploty

Oproti zděným oplocením ze ztraceného bednění, štípaných bloků či různých cihel, toto vyžaduje pouze doporučené zahloubení a zabetonování jednotlivých betonových sloupků, do kterých se následně zasouvají betonové desky vybraného dekoru a tvaru.

Hladký betonový plot

Jedná se o lehký modulární stěnový systém, zbudovaný z magnezitových SIP panelů, který působí dojmem zděné zdi. Panely jsou odolné vodě, plísni, ohni i značně odolné poškození nárazem a jsou zdravotně nezávadné.

Vymývané betonové ploty

Vymývané betonové ploty jsou variantou panelových plotů, s rozdílem dekoru. Prolisovaná imitace je nahrazena hladkou vymývanou plochou.

Oboustranné betonové ploty

Betonový panelový plot s oboustranným dekorem.

Dekorační betonové ploty

Dekorační betonové ploty jsou další variantou panelových plotů s odlišným způsobem stavby a hlavně dekoračním vzhledem celého plotu.

Betonové ploty – systém blok

Systém blok je úplně odlišná bezzákladová varianta betonového plotu. Jednotlivé prvky systému jsou spojovány speciálním elementem do drážky.

Betonové ploty a výkvěty

Občas může dojít k výskytu tzv. vápenných výkvětů (průnik volného vápna, které je součástí betonového zboží, příp. jenž se uvolňuje z lepidla, anebo z montážního podkladu, na povrch výrobků).Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu.Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Výkvěty se odstraňují následujícím zbůsobem:

  • Celá plocha na níž se objevují výkvěty se umyje vysokotlakým čističem (Karcher, WAP) s pracovním tlakem 120 – 150 Barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství kyseliny octové nebo citrónové (maximálně 3%).
  • Následně plochu je možné ošetřit hydrofobizačním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu výkvětů. Při ošetření hydrofobizačním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spar.

Ani při využití nejšpičkovějších a nejnovějších chemických přísad nelze technologicky zcela zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů. Vzniklé barevné rozdíly a výkvěty mohou mít různou intenzitu. Skutečnost, že výskyt výkvětů neovlivňuje kvalitu, ani užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky pouze uvádějí, že k výskytu výkvětů může dojít, avšak nemají žádný vliv na kvalitu výrobků a nejsou považovány za významné (viz ČSN EN 1338:2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska). Z tohoto důvodu nelze uznat jejich výskyt za vadu zboží.